Ngày 2 ở CodeGym

Được làm quen với Code.org.Khối lượng bài học tuy nhiều nhưng nội dung rất thú vị.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook