Ngày thứ 2 ở CodeGym.

  • Học được lên kế hoạch làm việc với Kanban và ghi chép bằng EverNote. Cách thảo luận và thuyết trình trước đám đông. Cách làm việc nhóm thảo luận chung.
  • Tiếp cận với tư duy lập trình , vòng lặp – cấu trúc rẽ nhánh rất mới mẻ,
  • Chưa quen với giới thời gian làm việc bằng Kanban hơi gò bó.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook