Chia sẻ cảm nhận về hệ thống học tập của CodeGym

Theo quan điểm cá nhân thì hệ thống kiến thức của CodeGym khá giống với các đơn vị đào tạo lập trình viên khác, về các môn học, học phần, không có gì khác biệt. Tôi bước vào buổi học đầu tiên với cảm giác “Quen mà Lạ – Lạ mà Quen”, Quen ở những khái niệm, những kiến thức cơ bản đâu đâu cũng thấy nhắc đến, lạ ở chỗ là cách tiếp cận và xử lý vấn đề của CodeGym thực sự mới. CẢI TIẾN đó là điều dễ dàng nhận thấy ngay từ những thời điểm đầu tiên.

Những điều tưởng chừng như đơn giản như cách ghi chép, cách đọc thực sự trở nên quan trọng. Khi trước đây tôi chưa được học ở các trường lớp nào.

Những khái niệm và kiến thức trước được nghe qua và sử dụng cho có được trực quan hóa và đào sâu thực hành nghiêm túc. Ứng dụng ngay vào công việc là cách nhanh nhất để nhớ và hiểu vấn đề.

Bắt đầu với những điều chẳng liên quan đến công nghệ nhưng những baby steps này là nền tảng rất quan trọng trên bước đường phát triển sự nghiệp của bản thân mỗi người.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook