Ngày 25/08/2021

Bài  học: Kết nối backend

Ngày học: 25/08/2021

Họ và tên: Nguyễn Việt Tiến – C0321K2        

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– Nội dung: Observable, HttpClient

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

– Nội dung ấn tượng: Đã lấy được dữ liệu từ database và hiển thị lên angular

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Hôm nay, giảng viên dạy rất dễ hiểu

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Kết nối với backend và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Sẽ tiếp tục áp dụng vào làm bài tập.

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Ngày hôm nay học khá là vui.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook