Bài học: Modules & Dependency Injection Ngày học: 26/08/2021 Họ và tên: Phạm Tuấn Thảo – C0321K2

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– Nội dung: Dependency Injection, Module

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

– Nội dung ấn tượng: Module, Dependency Injection

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Hôm nay, giảng viên dạy nhưng vẫn thấy khó hiểu

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Kết nối với Module,Dependency Injection khá khó hiểu

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Sẽ tiếp tục áp dụng vào làm bài tập.

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Ngày hôm nay học khá là vui.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook