Kết nối với Back-End

Bài  học: Kết nối với Back-End

Ngày học: 25/08/2021

Họ và tên: Nguyễn Trung Hiệu – C0321K2        

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– HttpClien

-Lấy dữ liệu từ API

-Subcribe

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

– Lấy dữ liệu từ API BE

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

–Bài học hôm nay đơn giản và thú vị, rất hấp dẫn với việc thay đổi dữ liệu từ FE -> BE

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Mọi thứ đều mới mẻ và hấp dẫn

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Tìm hiểu thêm kiến thức và luyện tập

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Ngày hôm nay thật là tuyệt vời

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook