Mô hình Client – Server

Mô hình chung

Client sẽ gửi 1 yêu cầu tới Server
Server nhận yêu cầu, xử lý và gửi kết quả về cho client
Client và Server sẽ giao tiếp với nhau thông qua giao thức HTTP(giao thức truyển tải siêu văn bản)

Mô hình xử lý Client/Server (mô hình MVC trong Laravel)

Như hình trên User sẽ gửi 1 HTTP request cho server, phía server nhận đc request và phân tích gửi dữ liệu qua Controller thông qua điều hướng route.Trong vài trường hợp thì controller sẽ render luôn ra view và gửi trả về cho trình duyệt. Nhưng thông thường, cho các trang web động, controller sẽ tương tác với một model (đại diện cho một phần tử ví dụ như Post, chịu trách nhiệm giao tiếp với cơ sở dữ liệu). Sau khi gọi vào model, controller sẽ render view với dữ liệu lấy được và trả kết quả về cho trình duyệt để hiển thị.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook