ngày 3 CodeGym

Mọi thứ thật mới mẻ , từ việc biết sử dụng vòng lặp, cách rẻ nhánh , được giảng viên support nhiệt tình nên mình cảm thấy không thua thiệt mới mọi người. mình biết được cốt lõi những gì mình đang làm, tâm trạng hiện tại rất vui.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook