Cảm nghĩ CODEGYM ngày 2

Ngày 2 khối lượng nhiều gấp đôi ngày thứ 1, cảm giác bất lực để hoàn thiện kiệp tiến độ, có lẻ chúng tôi phải cần thêm 2 ngày cuối tuần và thời gian buổi tối các ngày trong tuần để kịp hoàn thiện tiến độ.. chúng tôi được làm quen được với các từ thuật toá, câu lệnh lặp, tuần tự, sửa lỗi, …cảm ơn các đồng đội đã cùng tham gia tác chiến cùng nhau!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook