cảm nhận ngày thứ 3

học được nhiều tính năng mới. được làm quen với các khái niệm về ngôn ngữ lập trình. học được 1 vài thật toán

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook