Ngày thứ 3 ở CodeGym

Hôm nay mình cảm thấy như nhiệt độ bắt đầu tăng cao hơn. Mọi thứ bắt đầu chạy nhanh hơn so với 2 ngày đầu.

Mình đã có thêm cơ hội để tập luyện với mã giả và lưu đồ. Đây là 2 công cụ hữu ích có thể giúp mình có khả năng tư duy tốt hơn khi mình đi sâu hơn vào việc học lập trình Java. Ngoài ra mình cũng có thêm kinh nghiệm với vòng lặp thông qua bài tập trên James.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook