Ngày 2 ở CodeGym

Ngày thứ 2 ở CodeGym vẫn rất tuyệt vời. Mình đã có thêm kinh nghiệm thảo luận với nhóm và chuẩn bị thuyết trình – Chủ đề hôm nay của nhóm mình là cách để đọc nhanh và hiểu nhiều hơn.

Mình cũng đã học được thêm kiến thức về cách tư duy lập trình thông qua các trò chơi trên Code.org.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook