CodeGym- Day2

Làm quen với thuật toán : Đầu bốc khói :))))))) Keep Fightting

Kỹ năng thuyết trình : level up

Tư duy phản biện được cải thiện

Tự học : level up

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook