Bài học:Angular Component & Template Ngày học: 18/08/2021 Họ và tên: Phạm Tuấn Thảo – C0321K2

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– Nội dung: vòng đời component, pipe

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

– Nội dung ấn tượng: pipe

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Hôm nay, mọi thứ chưa rõ ràng nắm

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Mới sử dụng angular lắm lỗi

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Tìm hiểu thêm trên mạng.

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Ngày hôm nay cũng vui.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook