Ngày 18/8/2021

Bài  học: Angular

Ngày học: 18/08/2021

Họ và tên: Đoàn Hồng Sơn– C0321K2        

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

Để tạo component trong Angular sử dụng câu lệnh:

ng generate component tên-component

Hoặc có thể viết nhanh là ng g c tên-component

• Sau khi sử dụng câu lệnh trên sẽ được tạo ra 4 file:

name-component.component.ts

name -component.component.html

name -component.component.css

name -component.component.spec.ts

-Angular Pipe

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

–Angular Pipe

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Bài học hôm nay ngắn gọn rất dễ hiểu

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

– Sử dụng Pipe để định dạng dữ liệu hiển thị.

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Tìm hiểu thềm về Angular và sử dụng Pipe

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

– Hôm nay thật là vui vì bài học bài rất là hiểu.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook