Hiểu Hơn Về Việc Học Lập Trình!

Hôm qua được hiểu sâu về thuật toán, điều kiện, hàm & sự kiện. Thì ra đó là những cái quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, 4 khóa học của code.org đã mô phỏng gói trọn nó rất tốt, giúp người học hình dung căn bản để dễ tiếp cận với lập trình sau này. Buổi học ngày hôm qua giúp tôi mở rộng thêm kiến thức, hiểu hơn về việc học lập trình.
==> Học lập trình cốt lõi là học tư duy giải quyết vấn đề, các ngôn ngữ lập trình là công cụ để ta truyền tải chỉ dẫn đến máy tính.

5+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook