Buổi thứ 2 đi học tại code gym

Tổng quan về kiến thức cũng được 1 chút, Nguyên lí của não, cách tự học sao cho hiệu quả.
Nhưng mình chỉ muốn nói là 4 bài trên code.org rất là dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
làm mãi mà ko xong :)) bất lực

5+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook