một tuần lại sắp bắt đầu

tôi cảm thấy mình khá là khó để tiếp tục. lượng kiến thức là quá nhiều và tôi đang bị lạc trong mớ hỗn độn này

1+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook