Ngày 16-04-2021

Khá khó hiểu về các kiến thức về hàm, chưa áp dụng được vào làm bài tập, 2 ngày nghỉ sẽ cố gắng hoàn thiện các kiến thức về hàm.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook