Viết blogs tiếp

Mình lại chào tất cả mọi người, nếu như nó không có gì thay đổi thì hôm nay là thứ 4. 2 ngày nữa là kết thúc 1 tuần học. Bài tập thì chất đống làm chưa xong. Như vậy là khả năng quản lý thời gian của mình vẫn chưa tốt. Phải cải thiện ngay.Ước gì một ngày có 60 giờ nhỉ. Nhưng đấy chỉ là ước mà thôi, một điều ước không có thật. Nói thế thôi chứ vẫn phải tiếp tục bước qua thôi.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook