Case Study day 2

Cả một ngày trời ngồi nghiên cứu, không thêm được tý tẹo tính năng mới nào cho game ngoài những cái cũ rích code theo người ta, là move khắp nơi, cái quan trọng là chưa được gọi là trò chơi, vì trò chơi là phải có thưởng, có phạt, nhưng cái tính năng remove block để cộng điểm cho game thì nó mường tượng được là phải làm thế nào áp dụng điều kiện hay vòng lặp để duyệt cả cái gameboard đó nhưng không tài nào nghĩ ra cái điều kiện chuẩn để có thể remove mấy cái block cùng màu. Tựa game của nó khá là giống game xếp hình cổ điển tetris, nên lấy điều kiện không khéo nó lại remove cả mảng block to thì lại fail game, game không còn là diệt virus nữa mà là diệt cả thuốc (pill) lởm @@. Còn ngày cuối cùng quyết định có game để chơi hay không…

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook