Case Study last day

Ngày thứ 2 giậm chân tại chỗ, khi chỉ cắm đầu quá lâu vào giải quyết một vấn đề sẽ chỉ làm cho đầu óc mụ mị và rối rắm thêm, thay vì mất thời gian quá nhiều cho một công đoạn thì nên đi tìm nguồn hỏi han, tham khảo thay vì ngồi nghĩ nát óc, nó không phải là có kinh nghiệm để nghiên cứu một vấn đề gì mới mẻ. Vì toàn kiến thức mới còn chưa lĩnh hội được bao nhiêu thì còn lâu đã ngồi nghĩ ra được cái mới, chỉ cần học 1 biết triển khai vào thực tế 1,5 hoặc 2 là tốt rồi, còn hơn học đâu biết đó, chỉ đâu đánh đó thì rất là căng. vì chẳng có bài toán nào giống bài toán nào nếu nó giống nhau thì nó là nó. Vậy khi biết một bài một kiến thức nhất định thì phải biết vận dụng cái đó để tư duy và phát triển sang bài tương tự một cách có căn cứ và móc nối với nhau, vậy lâu dài các sợi tơ não mới liên kết với nhau để tạo nên những sản phẩm hay tuyệt tác được, ấy là chuyện của không biết ngày tháng năm nào nữa. Còn việc bây giờ của nó là cải thiện tư duy lập trình và thuật toán, để chiến dược các hàm, các OOP kia trước đã, cái nền tảng cốt lõi phải ít kẽ hở nhất thì cái thân ngọn mới chắc chắn khó xiêu vẹo hơn trước giông tố của nghề nghiệp phía trước…

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook