Ngày 28/04/2020

Tiếp tục với CaseStudy đầu đời.

Hình thành tay chân cho đứa con tinh thần nhưng vẫn chưa cho nó cách cầm nắm cách bước đi!

Tạo được hình hài và bộ thần kinh trung ương nhưng chưa móc nối với nhau để tạo ra bước đi, tạo ra cách cầm nắm 1 vật

Mai cố gắng cho con nó nói, nó đi và nó biết cách vuốt chính mái tóc của nó!

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook