Tôi nay, thức khuya

Từ thứ 3 đến thứ 4 ngày nhóm SuperDev chúng tôi làm việc không hiệu quả, riêng bảng Create, Edit chưa xong với bảng tạo Sách. Quả thật kỹ năng lập trình của bản thân còn yếu kém, phần tích luồng cũng chả đâu vào đâu mà thời gian nộp Case nhóm là chiều thứ 6 rồi. Tối nay cố gắng thức khuya để cho xong phần CRUD này.

Xin lỗi anh em!

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook