15/1/2020(C1219G1)

Nay là một ngày trời quoang ,gió mát ,không khí dễ chịu nhưng cũng vì thế mà khiến cho em rất buồn ngủ

Cũng may là sau là nay được thảo luận bài bài +nói chuyện với anh chị trên lớp nên đã làm cho em qua cơn buồn ngủ

Công việc hôm nay đề ra giải quyết khá tốt ! bài tập làm suôn sẻ !

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook