Ngày 29/11

Vậy là đã kết thúc hai tuần học tại codegym, cảm giác như dần quen với nhịp điệu cuộc sống nơi đây mặc dù vẫn còn vi phạm nhiều lỗi của trung tâm nhưng mình sẽ cố gắng sửa dần .Quan trọng là mình đang thực sự cố gắng vì trong môi trường có quá nhiều kiến thức thì ngoài việc giáo viên truyền đạt cho mình thì mình cũng cần phải tự học hỏi và tìm hiểu bên ngoài. Hai tuần học mặc dù áp lực quay cuồng với các vòng lặp, điều kiện nhưng tự hứa không cố gắng thì mọi thứ sẽ bằng 0.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook