29/11/2019

Kết thúc tuần 2 ,đa phần mọi thành viên trong lớp đã hoàn thành đươc số lượng lớn bài tập trên ken của 2 tuần qua. Cá nhân mình cũng đã hoàn thành được gần hết các bài tập. Vậy là lại có 2 ngày để nghiên cứu lại các kiến thức cũ, cũng nhu học thêm các kiến thức mới từ tuần sau.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook