28/11/2019

Một ngày với thật nhiều bài tập,với phần cấu trúc câu điều kiện của javascript, cũng thật nặng nề về tâm trạng cũng may đã hoàn thành được số bài tập cần làm, và học được bải mới của ngày mai.Cố lên tôi ơi!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook