27/11/2019

Bước sang tuần thứ 2 , thực sự số lượng bài tập phải làm thật là nhiều, lại dài và khó, cũng may được sự giúp đỡ nhiệt tình của chị châu anh hòa hay anh linh, một bài tập các anh chị đều hướng dẫn giải theo nhiều cách khác nhau, tư duy khác nhau, giúp cho được cái nhìn rộng, và bao quát hơn rất nhiều.Cũng mói tuần 2 nhưng nhìn lại thấy mình học được hơn rất nhiều. cảm ơn CodeGym!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook