Ngày cuối làm case study

Hôm nay đã là ngày cuối làm case study, về cơ bản thì mình đã biết cách để giải quyết các vấn đề , các lỗi đã đặt ra mấy ngày trước, dù hơi tiếc một chút vì có vài chức năng mình muốn làm thêm nhưng đã hết giờ nên đành thôi 🙂
Dù vậy game của mình vẫn chưa hay lắm, mình mới chỉ làm vài ứng dụng cơ bản thôi, nếu so với nhưng game mình đã tham khảo thì chưa là gì, nhân nói đến những game mình tham khảo, một trong những vấn đề nổi lên là mình gặp rất nhiều khó khăn để hiểu khi đọc code các game này, cho dù minh có hiểu chắc năng các cấu lệnh đi nữa. Không biết đến khi nào mới có thể tới mức đọc code người khác là hiểu luôn nhỉ 🙁 . Đọc mấy bài viết về việc đọc code cũng chả giúp được gì mấy.
Tới đây coi như đã gần xong modul1, chuẩn bị bắt đầu modul2 để học PHP. Mình đang chờ mong modul2 nhưng câu hỏi lúc này là những gì đã hóc, cụ thể là Javascript sẽ có cai trò gì trong tương lai gần đây 🙂 ?

Hết một ngày nữa ở codegym

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook