Ngày 30-10-2019 -Vu Minh Cuong- C1019I1

Hôm nay em được về ngôn ngữ lập trình, các thuật toán bao gồm giả code và lưu đồ. Giả code liệt kê các bước bằng ngôn ngữ tự nhiên để biểu diễn thuật toán một cách gần gũi nhất. Tuy đơn gian nhưng khá dài dòng và không có cấu trúc, đây không phải là code thật lên không thể chạy được chương trình. Tuy nhiên, lưu đồ em nhìn khá là dễ hiểu với các bước rõ ràng và chỉ dẫn. Em được làm thêm các bài thực hành nhưng có một bài thuật toán tìm giá trị lớn nhất trong các dãy số e thấy hơi khó và chưa hiểu lắm. Đã được các anh hướng dẫn cách làm về nhà em sẽ xem lại để hiểu rõ ràng hơn nữa.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook