Buổi học thứ 4 _Đỗ Huy Thắng_C1019I1

Một ngày tiết trời khá lạnh nhưng buổi học đã xua tan nó

Ngày tiếp theo tôi tiếp tục làm quen những khái niệm mới, từ thuật toán đến ngôn ngữ lập trình, từ seduce- code (mã giả) đến flow chart (dạng biểu đồ). Những thứ mới tuy khó khăn với những người mới như mình nhưng nó lại là nền tảng để sau này mình có tư duy lập trình tốt hơn. Đặc biệt những tranh luận trong lớp đã giúp mình hiểu nhanh hơn các vấn đề, một điều ít thấy trong các lớp học phổ thông. Các bài tập khá khó, chắc chắn mình cần phải cố gắng hơn nữa

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook