Học về THUẬT TOÁN

tối qua tôi có than gia clb tieesnh Anh của codeGym

qua buổi đi gia lưu này tôi đã quen thêm được nhiều anh chị trong clb

và học thêm về thuật toán , mặc dù còn 1 số thứ chưa hiểu nhưng tôi sẽ cố ganwsg học xong tôt nát phàn thuật toán này

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook