ngày 30.10.2019 Đặng Đình Vọng C1019I1

Một ngày học về thuật toán thấy nó khó và khoai >< cần phải luyện học thật nhiều hơn nữa . Và cái khoá 4 code.org vẫn chưa làm xong còn nhiều 😀 cần phải làm thêm luyện tập tư duy logic hơn nữa và phải cố gắng luyện thêm nhiều thuật toán .

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook