C1019I1 – Thanh Tùng – Buổi học thứ 4

Hôm nay tôi học được rất là nhiều thứ . Đặc biệt là 2 phương pháp mã giả ( Pseuco-code ) và lưu đồ ( flowchart ) , tôi nhận thấy rằng 1 trong 2 phương pháp này không thể thiếu trong việc lập trình được . nó giúp cho mình có thể trình bày được ý tưởng về thuật toán, mà còn giúp những người trong nhóm có thể hiểu được ý tưởng của nhau và 1 điều đặc biệt nữa là giúp mình tìm được những debug để mà fix đơn giản hơn rất là nhiều thông qua việc xem lại 1 trong các phương pháp ấy, không nhất thiết phải code xong gặp debug mò từng dòng từng dòng để mà fix.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook