Cảm giác ngày thứ 3 tại CodeGym

Ngày thứ 3 liên tiếp chúng tôi phải tập trung cho những điều mới mẻ, nhưng vì chúng tôi đã có sự tập trung cần thiết nên ngày thứ 3 chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng chúng tôi cảm thấy tự tin hơn so với ngày tiếp theo.

Bên cạnh đó chúng tôi tiếp tục làm quen với các từ ngữ mới mà sau này chúng tôi sẽ gặp nó mỗi ngày như thuật toán, tuần tự, rẽ nhánh, lệnh lặp, debug…

1 lần nữa xin cảm ơn các đồng đội, đội ngũ giáo viên. Trân trọng cảm ơn!

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook