Ngày đầu ở CodeGym :))

Cảm nhận ngày đầu tiên ở CodeGym là môi trường mà ở đó tôi có thể rèn luyện sự tự hoc, tác phong làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Tôi học được nhiều điều mà lúc trước tôi chưa biết như cách lập kế hoạch trong ngày, tổng kết lại 1 ngày làm việc xem mình đã đạt bao nhiêu phần trăm và hôm sau mình phải làm gì để tốt hơn. Mục tiêu là ngày hôm sau sẽ tốt hơn ngày hôm nay và tốt hơn ngày hôm qua. Và mình phải nổ lực nhiều hơn trong thời gian sắp tới.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook