Một số điểm khác biệt giữa TypeScript và JavaScript

I. TypeScript là gì ?

– Typescript là một dự án mã nguồn mở được Microsoft phát triển, được xem là một phiên bản nâng cao của Javascript.

– TypeScript là một ngôn ngữ giúp cung cấp quy mô lớn hơn so với JavaScript.

II. Sự khác biệt của TypeScript so với JavaScript.

 • Static Typing: Mỗi biến trong TS có 1 kiểu biến cố định liên kết với nó. Kiểu của biến được kiểm tra lúc complie-time và trình biên dịch yêu cầu ta phải khai báo rõ kiểu trước khi sử dụng.
 • Ngoài các kiểu dữ liệu trong JS ta có thêm 1 số các kiểu dữ liệu mới . VD
 • Enum
 • Any
 • Tuple
 • Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng tốt hơn JS nhờ có các interface.

III. Tại sao nên sử dụng TypeScript?

 • Dễ phát triển dự án lớn: Với việc sử dụng các kỹ thuật mới nhất và lập trình hướng đối tượng nên TypeScript giúp chúng ta phát triển các dự án lớn một cách dễ dàng.
 • Nhiều Framework lựa chọn: Hiện nay các Javascript Framework đã dần khuyến khích nên sử dụng TypeScript để phát triển, ví dụ như AngularJS 2.0 và Ionic 2.0.
 • Hô trợ các tính năng của Javascript phiên bản mới nhất: TypeScript luôn đảm bảo việc sử dụng đầy đủ các kỹ thuật mới nhất của Javascript, ví dụ như version hiện tại là ECMAScript 2015 (ES6).
 • Là mã nguồn mở: TypeScript là một mã nguồn mở nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không mất phí, bên cạnh đó còn được cộng đồng hỗ trợ.
 • TypeScript là Javscript: Bản chất của TypeScript là biên dịch tạo ra các đoạn mã javascript nên ban có thê chạy bất kì ở đâu miễn ở đó có hỗ trợ biên dịch Javascript. Ngoài ra bạn có thể sử dụng trộn lẫn cú pháp của Javascript vào bên trong TypeScript, điều này giúp các lập trình viên tiếp cận TypeScript dễ dàng hơn.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook