Blockchain at glance!

Các thế hệ trước của công nghệ Blockchain 4.0
Có một vài điểm tốt nhất như tính bảo mật cao, hệ thống lưu trữ tự động cùng tính bất biến (không thể sửa đổi) khi lưu giữ thông tin, phù hợp với các ứng dụng trong việc thanh toán hóa đơn hay tiền lương. Tuy vậy, chúng cũng có không ít điểm không đẹp, điển hình như tốc độ xử lí chậm, thiếu nguồn nhân công chất lượng cao để vận hành.
Cụ thể hơn về công nghê này
Blockchain 1.0 được sử dụng cho thế hệ Blockchain của Bitcoin, có tốc độ chậm, khó sử dụng và thường vụ phụ cho các mục tiêu giao dịch riêng lẽ. Thế hệ Blockchain 2.0 kế tiếp được cải tiến hơn, gắn với những đồng tiền điện tử như Ethereum, hỗ trợ vượt trội hơn cho các hợp đồng sáng tạo và có khả năng tích hợp với các ứng dụng ngoài.
Tiếp theo, thế hệ Blockchain 3.0 ra đời giúp gia tăng giúp đỡ cho các áp dụng ngoài. tuy vậy, trong khi người sử dụng, nhân sự và doanh nghiệp đang mong đợi một sử dụng thử linh hoạt như với web 2.0 thì các thế hệ Blockchain này lại khá khổ sở để có được trải nghiệm của website 1.0.
Vậy đâu là một nền tảng của công nghệ blockchain?
Các khối thông tin này hoạt động độc lập theo thời gian và chúng có thể mở rộng theo thời gian. Và điều đặc biệt là chúng được quản lý bởi những người tham gia vào hệ thống chứ không qua bất kỳ công ty trung gian nào.
Nghĩa là một khối thông tin khi ghi vào dịch vụ lưu trữ Blockchain thì không hề có cách nào thay đổi được. Chỉ có thể bổ sung thêm khi đạt được sự đồng thuận của toàn bộ mọi người tham gia mạng. Nó là bộ máy ngang hàng Peer to Peer đào thải tất cả mọi khâu trung gian, làm gia tăng an ninh, sự minh bạch và ổn định cũng như giảm thiểu tiền của và lỗi do chúng ta dẫn đến.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook