[WEBSERVICE & RESTFUL]

Bài  học: [WEB SERVICE & RESTFUL]

Ngày học: 26/8/2021

Họ và tên: DANG XUAN THAO       

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

<Liệt kê những nội dung quan trọng, chính yếu đã học được trong ngày? Kèm theo Liệt kê những từ khóa quan trọng? >

 • Web service
 • REST
 • RESTful
 • REST Template
 • JSON
 1. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

<Mô tả điểm mà bạn cảm thấy thích nhất, ấn tượng nhất, lý do tại sao>

 •  JSON: giúp chuyển đổi dữ liệu giữa các API
 • REST Template: có thể lấy dữ liệu từ các API khác
 1. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

<Những điểm nào bạn thấy còn mơ hồi, khó hiểu, cần sự giải đáp thêm>

 •  Còn phần REST Template thì chưa hiểu rõ lắm

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

<Những điểm nào bạn thấy mới mẻ sau khi học bài này mà có thể trước kia mình đã biết nhưng có sự hiểu nhầm, hiểu chưa đầy đủ>

 • –       JSON: trước thì nghĩ là sẽ truyền được nguyên đối tượng Java qua API

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

<Bạn có dự định tìm hiểu thêm các nội dung của ngày học hôm nay không? Dự định tìm hiểu thêm những nội dung/từ khóa gì? >

 • REST Template
 1. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

<Mô tả trạng thái cảm xúc về ngày hôm nay của bạn>
– Lý thuyết nhiều và hơi khó hình hình dung

 • Demo xong thì dễ dàng hơn
 • Đã làm :
 • Làm bài bài thực hành theo hướng dẫn của coach và jame

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook