C0421K1-AOP-HANDLER

Bài  học: [AOP & EXCEPTIONHANDLER]

Ngày học: 23/8/2021

Họ và tên: DANG XUAN THAO       

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

<Liệt kê những nội dung quan trọng, chính yếu đã học được trong ngày? Kèm theo Liệt kê những từ khóa quan trọng? >

  • Spring AOP:
  1. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

<Mô tả điểm mà bạn cảm thấy thích nhất, ấn tượng nhất, lý do tại sao>

  • Spring AOP:
  1. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

<Những điểm nào bạn thấy còn mơ hồi, khó hiểu, cần sự giải đáp thêm>

  • Đã rõ ràng

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

<Những điểm nào bạn thấy mới mẻ sau khi học bài này mà có thể trước kia mình đã biết nhưng có sự hiểu nhầm, hiểu chưa đầy đủ>

  • –       Không : Vì chưa biết tác dụng với bài toán thực tế

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

<Bạn có dự định tìm hiểu thêm các nội dung của ngày học hôm nay không? Dự định tìm hiểu thêm những nội dung/từ khóa gì? >

  • Không
  1. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

<Mô tả trạng thái cảm xúc về ngày hôm nay của bạn>
– Vì chưa nhìn được lợi ích nên cảm thấy bài hơi nhạt

  • Đã làm :
  • Làm bài bài thực hành theo hướng dẫn của coach và jame

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook