Angular Over view

Bài  học: Anguler Overview

Ngày học: 17/08/2021

Họ và tên: Nguyễn Trung Hiệu – C0321K2        

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

– Nội dung: Được tìm hiểu về Anguler

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

– Nội dung ấn tượng: kết cấu chặc chẽ, tuân thủ quy tắc cao

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

– Mọi thứ đều rõ ràng. Khi áp dụng bootstrap vào Anguler. Mình phải thêm vào trong thư viện của nó rồi mới tìm được

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

  • Kiến trúc của Anguler.
  • Metadata và Directiver

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

– Sẽ tìm hiểu thêm về cấu hình anguler

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

  • Bài học hôm nay được biết thêm về angular. Rất nặng. đã thế nay những sự mệt mỏi vs mệt đã hiện lên sau ngày tiêm hôm qua

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook