WebService & RESTful


Bài  học: 
WebService và RESTful

Ngày học: 28/7/2021

Họ và tên: Đoàn Hồng Sơn

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

Webservice là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa các hệ thống. Tóm gọm

  • Là phương thức giao tiếp giữa hai thiết bị qua mạng.
  • Là ứng dụng hoặc thành phần ứng dụng để giao tiếp.
  • Là tập hợp các tiêu chuẩn hoặc giao thức để trao đổi thông tin giữa hai thiết bị hoặc ứng dụng.

Các ứng dụng phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên các nền tảng khác nhau, có thể sử dụng các dịch vụ web để trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính.

-So sánh website và web service
– RESful Web Service
-postman
-JSON
-@RestController
-@RequestBody

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

-Sử dụng postman

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

-Kiến thức hay, hấp dẫn và siêu dễ hiểu.

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

-Sử dụng postman để chạy code không cần phải viết các trang html

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

-Tìm hiểu thêm để sử dụng postman

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

-Vẫn như mọi hôm là vẫn vui vẻ và Vui vẻ cùng với vui Vẻ ngoài ra còn Vui Vẻ nữa, ngoài ra hôm nay con siêu vui vẻ

7.. Hôm nay bạn đã làm được gì?

-Fix bug bài tập, Fix bug bài tập, Fix bug bài tập, Fix bug bài tập, x99

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook