C0321K2

Bài  học: AOP & Exception Handle

Ngày học: 26/7/2021

Họ và tên: Đoàn Hồng Sơn

1. Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

Aspect: Mối quan tâm xuyên suốt “cutting cross concerns”
Advice: 1 hành động cụ thể của Aspect
Join Point: 1 vị trí trong chương trình mà advice được weave vào
Point Cut: 1 tập hợp các join point
Weave: tiến trình cài đặt các advice vào các nghiệp vụ chính
AspectJ: 1 phần mở rộng của Java – trao cho lập trình viên khả năng lập trình hướng khía cạnh
AOP – Aspect Oriented Programming: là 1 kỹ thuật lập trình để tách logic chương trình thành các phần riêng biệt
Exception Handling: Sử dụng try-catch/ sử dụng @ExceptionHandler

Before Advice: thực thi trước join point.

After Returning Advice: thực thi sau khi joint point hoàn thành bình thường

After Throwing Advice: thực thi nếu joint point kết thúc do có ngoại lệ được tung

After (finally) Advice: thực thi sau khi joint point hoàn thành bất kể dưới điều kiện nào

Around Advice: thực thi cả trước và sau joint point

2. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

-Xử ngoại lệ vì nó không bị nhảy ra màn hình lỗi cùi bắp nữa

3. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

-Mọi thứ đối với mình rất rõ ràng, không có gì trong bài học làm bản thân khó hiểu.

4. Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

-Việc xử lý exception đã từng được học qua rồi nên kiến thức k hẳn là mới mẻ chỉ là khác cách xử lý.

5. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

-Sẽ sử dụng các từ khóa để tìm kiếm thêm trên mạng.

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

-Vẫn như mọi hôm là vẫn vui vẻ và Vui vẻ cùng với vui Vẻ ngoài ra còn Vui Vẻ nữa

2 comments On C0321K2

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook