C0321 ngày 26/7/2021

Bài  học: Spring AOP

Ngày học: 26/07/2021

Họ và tên: Vương Văn Tú       

1.     Những điểm chính yếu trong ngày học hôm nay là gì?

<Liệt kê những nội dung quan trọng, chính yếu đã học được trong ngày? Kèm theo Liệt kê những từ khóa quan trọng? >

Aspect: Mối quan tâm xuyên suốt “cutting cross concerns”

Advice: 1 hành động cụ thể của Aspect

Join Point: 1 vị trí trong chương trình mà advice được weave vào

Point Cut: 1 tập hợp các join point

Weave: tiến trình cài đặt các advice vào các nghiệp vụ chính

AspectJ: 1 phần mở rộng của Java – trao cho lập trình viên khả năng lập trình hướng khía cạnh

AOP – Aspect Oriented Programming: là 1 kỹ thuật lập trình để tách logic chương trình thành các phần riêng biệt

Exception Handling: Sử dụng try-catch/ sử dụng @ExceptionHandler

  1. Bạn thích nhất, ấn tượng nhất với nội dung nào?

<Mô tả điểm mà bạn cảm thấy thích nhất, ấn tượng nhất, lý do tại sao>

Xử lí được các lỗi giúp phần view thân thiện người dùng hơn

  1. Mọi thứ có rõ ràng với bạn không? Còn điều gì khiến bạn cảm thấy khó hiểu? Có điều gì đáng nghi vấn không?

<Những điểm nào bạn thấy còn mơ hồi, khó hiểu, cần sự giải đáp thêm>

Chưa được thực hành nhiều về AOP, Exception Handling.

4.     Điều gì là mới mẻ đối với bạn? Nó có khiến bạn thay đổi cách nghĩ về việc gì đó từ trước tới nay hay không?

<Những điểm nào bạn thấy mới mẻ sau khi học bài này mà có thể trước kia mình đã biết nhưng có sự hiểu nhầm, hiểu chưa đầy đủ>

AOP, Exception Handling.

5.     Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này thế nào?

<Bạn có dự định tìm hiểu thêm các nội dung của ngày học hôm nay không? Dự định tìm hiểu thêm những nội dung/từ khóa gì? >

             Tìm hiểu để hiểu thêm chi tiết về các từ khóa của bài giảng

6. Cảm nhận ngày học hôm nay của bạn như thế nào?

<Mô tả trạng thái cảm xúc về ngày hôm nay của bạn>

Chưa đạt được mong muốn đề ra là hiểu được bài

7. Hôm nay đã làm được gì trong dự án rồi

Cùng nhóm làm database và form mvc. Còn nhiều phần khó khăn…

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook