Buổi đầu hơi ngợp

Sau khi nghe phổ biến về cái mình sắp được học thì thấy hơi ngợp vì lượng kiến thức khá lớn. Khá nhiều thứ loanh quanh cần phải nhớ trước khi bắt đầu vào học. Bắt tay vào hoàn thành xong khóa học cách học thì gần hết thời gian trong ngày. well done! tối về tiếp tục vậy!

2+

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook