Ngày 15/4 đi học

Chị châu giảng thì hiểu tự đọc chả hiểu gì cải tiến lớn nhất là nghe giảng k buồn ngủ

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook