Thứ 5 của tuần thứ 3

Hôm nay làm bài tập về mảng, bài tập nhiều kinh khủng. Làm mãi ko hết, khi bắt đầu nản thì được tutor cho xem những game có thể làm được khi hết modul 1. Lại cảm thấy có động lực hơn

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook