Function

Mặc dù trước đó đã thao tác với các hàm vô danh khi xử lý sự kiện, nhưng hôm nay khi đọc hiểu về các khái niệm của hàm mình vẫn bị confused.

Tham số – ok, khá dễ hiểu. Vậy còn tham chiếu, tham trị?

Đối số? Sử dụng arguments object?

Cách đặt biến toàn bộ hay cục bộ?

Hàm bao đóng – closure?

Vẫn chưa quen việc sử dụng hàm return.

Mong chờ thầy Hòa giải đáp trong ngày mai vậy.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook