Ngày 14-04-2021 ở codegym

Hôm nay được học về mảng , về mặt kiến thức và các ví dụ cơ bản về mảng thì khá dễ hiểu nhưng khi áp dụng vào làm bài tập như bài cờ caro thì không làm được, thật khó hiểu. Nhất định phải về xem xét và tìm hiểu thêm để nắm chắc hơn áp dụng làm bài tập.

0

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar

Facebook